Artwork by: UNDP Lao PDR

{English below} 
ໃນຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດ ບັນດາລາຍຊື່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດໃນ ການຂຽນບົດຄວາມຫົວຂໍ້ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວຫນຸ່ມຕໍ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີອິກຄັ້ງຫນື່ງໃຫ້ແກ່ບັນດານ້ອງນັກຮຽນແລະໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງຂໍຂອບໃຈນ້ອງນັກຮຽນຈຳນວນ 80 ນ້ອງ ຈາກ 20 ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາ.

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ບັນດາບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາ ທ່ານໄດ້ອ່ານ ນຳກັນ. ກະລຸນາເຂົ້າໄປຕາມລິ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າໄປຮັບອ່ານແນວຄິດແລະວິທີປະຕິບັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຕ້ອນຮັບການສະເຫລີມສະຫລອງວັນສີ່ງແວດລ້ອມສາກົນທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້ ນຳກັນເລີຍ. ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນລີ້ງແລ້ວທ່ານສາມາດເປີດອ່ານໄດ້ຄືກັນກັບອ່ານປື້ມເລີຍ.

Earlier this month, we announced a list of award-winning students for essays on youth participation in environmental protection.

We would like to once again congratulate the students and schools who received this award and share our sincere appreciation to the 80 students from 20 schools across the country who contributed to our activities.

Today, we are happy to publish the award-winning articles for you to read. Please follow the link below to read the ideas and practices for protecting the environment and celebrate the upcoming International Environment Day. Once you click on the link, you can flip pages just like reading a book.

Icon of SDG 13

UNDP Around the world

You are at UNDP Lao PDR 
Go to UNDP Global